0

BMA BUCHAREST LROP MSFS

€ 17.20
BMA BUCHAREST LROP MSFS

Details

 • Veröffentlicht von

  BARELLI MSFS ADDON

 • Verkauf durch

  BARELLI MSFS ADDON

 • Größe
  172.87MB
 • Sprache
  English, Italian
 • Erhältlich seit
  2023-11-13
 • Version
  1.1
 • PID
  18416
 • Beschreibung

  Bucharest-Henri Coandă Airport, also known as Bucharest-Otopeni Airport (IATA: OTP, ICAO: LROP), is the main airport serving the city of Bucharest, the capital of Romania. It is named after Henri Coandă (1886-1972), an engineer, scientist and pioneer of Romanian aerodynamics.

  In the area where the airport is located today there was a military facility with a 1,200-metre runway, used between 1940 and 1944 by the Third Reich Air Force and then, from the end of World War II to 1965 by the Romanian Air Force.

  In 1965, it became clear that Bucharest’s only civil airport, Bucharest Băneasa Airport (now Aurel Vlaicu International Airport), would no longer be sufficient to withstand the increasing air traffic, and a new airport was decided. The choice fell on the existing military structure of Otopeni: the works lasted about 4 years and focused on the construction of the passenger terminal and the extension of the runway to 3,500 meters.

  In 1969, the first civilian flights began. A new development occurred in 1986, with the inauguration of the second runway, of equal size and parallel to the previous one, which allowed to reach the capacity of 35 air movements per hour.

  In September 2004, the airport’s name was changed to Henri Coandă, a pioneer of aviation, on the occasion of the 35th anniversary of civil aviation operations.

  In the three-year period 2008-2011 the construction of the new terminal was completed and in 2012 the construction of the new departure terminal, equipped with a new baggage handling system.

  Recently the construction of a new railway-metro line that connects the main railway station (Gara de Nord) with Otopeni airport.

  Bucharest Airport is a focus city for many international airlines:
  Aegean Airlines, Air Bucharest, Air France, Air Serbia, Arkia Airlines, ASL Airlines Belgium, Animawings, Austrian Airlines, Becker Aviation, British Airways, Cargo Air, Corendon Airlines, Croatia Airlines, DHL European Air Transport Leipzig, EL AL, Eurowings, FlyDubai, HISKY Europe S.R.L., Ion Țiriac Air, Israir, KLM-Royal Dutch AIRLINES, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Ryan Air, Swiss International Airlines, Tarom, Turkish Airlines, Wizz Air

  CREDITS
  Thanks to Giampaolo Musoni, for his irreplaceable collaboration in the preparation of aprons, runways, taxyways and markings

  DISCLAIMER:
  This Addon for Microsoft Flight Simulator 2020 is offered as is. 
  The manufacturers and providers of this Addon do not assume any responsibility for its function or performance in a user’s device.

  Eng. Lucio Sergio Barelli
  Milan, Italy
  -----------------------------------
  BMA - Barelli MSFS Addons© | This file is copyrighted. Any direct and indirect redistribution of the scenario is prohibited.

  Italiano.

  L'Aeroporto di Bucarest-Henri Coandă, conosciuto anche come Aeroporto di Bucarest-Otopeni (IATA: OTP, ICAO: LROP), è il principale aeroporto che serve la città di Bucarest, capitale della Romania. È intitolato a Henri Coandă, (1886-1972), ingegnere, scienziato e pioniere dell'aerodinamica rumeno.

  Sull'area su cui oggi si trova l'aeroporto esisteva un impianto militare con una pista di 1.200 metri, utilizzato tra il 1940 ed il 1944 dall'aviazione del Terzo Reich e poi, dalla fine della seconda guerra mondiale al 1965 dall'aviazione militare romena.

  Nel 1965 apparve evidente che l'allora unico aeroporto civile di Bucarest, l'Aeroporto di Bucarest Băneasa (oggi Aeroporto Internazionale Aurel Vlaicu), non sarebbe stato più sufficiente a reggere il crescente traffico aereo, e venne decisa la costruzione di un nuovo aeroporto. La scelta cadde sull'esistente struttura militare di Otopeni: i lavori durarono circa 4 anni e si focalizzarono sulla realizzazione del terminal passeggeri e sull'allungamento a 3.500 metri della pista.

  Nel 1969 partirono i primi voli civili. Un nuovo sviluppo avvenne nel 1986, con l'inaugurazione della seconda pista, di dimensioni uguali e parallela alla precedente, che consentì di raggiungere la capacità di 35 movimenti aerei all'ora.

  Nel settembre 2004 il nome dell'aeroporto è stato cambiato quando, in occasione del 35º anniversario dell'operatività nell'aviazione civile, l'impianto venne dedicato a Henri Coandă, pioniere dell'aviazione.[1]

  Nel triennio 2008-2011 sono terminati i lavori di costruzione della nuova aerostazione e nel 2012 quelli della costruzione del nuovo terminal partenze, dotato di un nuovo sistema di smistamento bagagli.

  Recente la realizzazione di una nuova linea ferroviaria-metropolitana che unisce la stazione ferroviaria principale (Gara de Nord) con l'aeroporto di Otopeni.

  L'aeroporto di Bucarest ospita numerose aviolinee internazionali:
  Aegean Airlines, Air Bucharest, Air France, Air Serbia, Arkia Airlines, ASL Airlines Belgium, Animawings, Austrian Airlines, Becker Aviation, British Airways, Cargo Air, Corendon Airlines, Croatia Airlines, DHL European Air Transport Leipzig, EL AL, Eurowings, FlyDubai, HISKY Europe S.R.L., Ion Țiriac Air, Israir, KLM-Royal Dutch AIRLINES, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Ryan Air, Swiss International Airlines, Tarom, Turkish Airlines, Wizz Air

  CREDITI
  Grazie a Giampaolo Musoni, per la sua insostituibile collaborazione nella preparazione di apron, runway, taxyway e marking

  DISCLAIMER:
  Questo Addon per Microsoft Flight Simulator 2020 è offerto così com'è. 
  I produttori e fornitori di questo Addon non si assumono alcuna responsabilità per la sua funzione o le prestazioni nel dispositivo di un utente.

  Ing. Lucio Sergio Barelli
  Milano, Italia
  -----------------------------------
  BMA - Barelli MSFS Addons© | Questo file è protetto da copyright. Qualsiasi ridistribuzione diretta e indiretta dello scenario è vietata.

  Român

  Aeroportul București-Henri Coandă, cunoscut și sub numele de Aeroportul București-Otopeni ( IATA: OTP, ICAO: LROP ), este principalul aeroport care servește orașul București, capitala României. Este numit după Henri Coandă ( 1886-1972 ), inginer, om de știință și pionier al aerodinamicii românești.

  În zona în care se află astăzi aeroportul, a existat o instalație militară cu o pistă de 1.200 de metri, folosită între 1940 și 1944 de forța aeriană a celui de-al treilea Reich și apoi, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial până în 1965 de către Forțele Aeriene Române.

  În 1965, a devenit clar că singurul aeroport civil din București, Aeroportul București Băneasa ( acum Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu ), nu va mai fi suficient pentru a rezista la traficul aerian în creștere, și a fost decis un nou aeroport. Alegerea a căzut pe structura militară existentă a Otopeni: lucrările au durat aproximativ 4 ani și s-au concentrat pe construcția terminalului de pasageri și extinderea pistei la 3.500 de metri.

  În 1969, au început primele zboruri civile. O nouă dezvoltare a avut loc în 1986, cu inaugurarea celei de-a doua piste, de dimensiuni egale și paralelă cu cea anterioară, ceea ce a permis atingerea capacității de 35 de mișcări de aer pe oră.

  În septembrie 2004, numele aeroportului a fost schimbat în Henri Coandă, un pionier al aviației, cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a operațiunilor de aviație civilă. [ 1 ]

  În perioada de trei ani 2008-2011, construcția noului terminal a fost finalizată, iar în 2012 construcția noului terminal de plecare, echipat cu un nou sistem de manipulare a bagajelor.

  Recent, construcția unei noi linii de cale ferată-metrou care leagă gara principală ( Gara de Nord ) cu aeroportul Otopeni.

  Aeroportul București găzduiește multe companii aeriene internaționale:
  Aegean Airlines, Air Bucharest, Air France, Air Serbia, Arkia Airlines, ASL Airlines Belgium, Animawings, Austrian Airlines, Becker Aviation, British Airways, Cargo Air, Corendon Airlines, Croatia Airlines, DHL European Air Transport Leipzig, EL AL, Eurowings, FlyDubai, HISKY Europe S.R.L., Ion Țiriac Air, Israir, KLM-Royal Dutch AIRLINES, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Ryan Air, Swiss International Airlines, Tarom, Turkish Airlines, Wizz Air

  CREDITE
  Mulțumesc lui Giampaolo Musoni, pentru colaborarea sa de neînlocuit în pregătirea apron, runway, taxyway și marking

  DISCLAIMER:
  Acest Addon pentru Microsoft Flight Simulator 2020 este oferit așa cum este. 
  Producătorii și furnizorii acestui Addon nu își asumă nicio responsabilitate pentru funcția sau performanța sa pe dispozitivul utilizatorului.

  Eng. Lucio Sergio Barelli
  Milano, Italia
  -----------------------------------
  BMA - Barelli MSFS Addons © | Acest fișier este protejat de drepturi de autor. Orice redistribuire directă și indirectă a scenariului este interzisă.

  Hinweis

  Dieses Produkt verfügt über unsere simInstaller Technologie und ist nach dem Kauf nur über unsere APP verfügbar.

  Anforderungen

  Microsoft Flight Simulator (Version 2020) working on your PC
  OS: Windows 10 version 18362.0 or higher
  RAM: 16 GB
  Space on disk: 1 GB

  Stichworte

  Kunden die dieses Produkt gekauft haben, haben auch diese Produkte gekauft

  Installieren Sie unsere Desktop-Anwendung

  Installiert direkt in der App

  Jetzt herunterladen

  € 17.20

  Mit Freunden teilen

  Kopieren Sie den Link oder teilen Sie Ihn direkt in einem sozialen Netzwerk